номінальний

номінальний
-а, -е.
1) фін. Який виражається грошовою вартістю.
••

Номіна́льна величина́ — а) розрахункова, документально зафіксована, позначена величина, відносно якої здійснюється порівняння реальних величин, що відхиляються від неї; б) економічна величина, підрахована у поточних цінах.

Номіна́льна заробі́тна пла́та — заробітна плата в грошовій формі.

Номіна́льна проце́нтна ста́вка — ставка процента, підрахована без врахування інфляції.

Номіна́льна ціна́ — а) ціна товару, вказана у прейскуранті або на самому товарі без врахування надбавок та знижок; б) ціна, вказана на грошових знаках, цінних паперах; в) котирувальна ціна на товар, по якому у день котирування не укладені угоди; г) ціна цінного папера, підрахована без поправки на інфляцію.

Номіна́льний ва́ловий націона́льний проду́кт — обсяг товарів і послуг, що виробляються і надаються в країні за певний період часу і які підраховані у грошовому виразі в поточних ринкових цінах.

Номіна́льний дохі́д — дохід, підрахований у суто грошовому виразі, без врахування купівельної спроможності грошей, рівня цін, інфляції.

Номіна́льний капіта́л — спочатку встановлена засновниками сумарна вартість акцій компанії, що випускаються.

Номіна́льний парите́т — встановлене співвідношення між грошовою одиницею та прийнятим за еталон металом або іншою валютою.

Номіна́льний суку́пний по́пит — загальний попит на кінцеві товари та послуги, підрахований у поточних цінах; дорівнює реальному попиту, помноженому на індекс зростання цін.

Номіна́льні зби́тки — збитки, що їх відшкодовують потерпілій стороні за умов, коли немає можливості визначити реальні збитки.

2) Який тільки має яку-небудь назву, але не виконує своїх функцій, обов'язків і т. ін.
••

Номіна́льний партне́р — адміністративна особа з місцевого персоналу, яка виконує мінімальні функції по наданню інтересів офшорної компанії і акціонерів за місцем реєстрації такої фірми.

Номіна́льний утри́мувач фін. — депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "номінальний" в других словарях:

  • номінальний — [ном іна/л нией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • номінальний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • номінальний утримувач — депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у національній… …   Глосарій термінів фондового ринку

  • поліномінальний — а, е: •• Поліноміна/льний о/круг у деяких країнах – назва виборчого округу, від якого до відповідного представницького органу обирається декілька депутатів …   Український тлумачний словник

  • уніномінальний — а, е: •• Уніноміна/льний о/круг виборчий округ, від якого обирається один депутат …   Український тлумачний словник

  • номінальність — ності, ж. Абстр. ім. до номінальний …   Український тлумачний словник

  • номінально — Присл. до номінальний 2) …   Український тлумачний словник

  • біномінальний — а, е. Характеристика чого небудь, що має дві форми …   Український тлумачний словник

  • 23.100.20 — Циліндри ГОСТ 6540 68 Гидроцилиндры и пневмоцилиндры. Ряды основных параметров. Взамен ГОСТ 6540 64 ГОСТ 15608 81 Пневмоцилиндры поршневые. Технические условия. Взамен ГОСТ 15608 70 ДСТУ 2139 93 (ГОСТ 25020 93) (ISO 4395:1978) Гідроприводи об… …   Покажчик національних стандартів

  • 23.040.01 — Трубопроводи та елементи трубопроводів взагалі ГОСТ 2.411 72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем. Взамен ГОСТ 2.411 68 ГОСТ 356 80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие.… …   Покажчик національних стандартів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»